5/5 - (2 bình chọn)

Windows 11 bị hiển thị sai giờ chúng ta làm như sau:

Bước 1: Chuột phải vào ô thời gian góc phải màn hình chọn Adjust date and time

Bước 2: Làm theo hướng dẫn như hình

Bật Set time automatically – Đặt thời gian tự động

Bật Set time zone automatically – Đặt múi giờ tự động

Nhấn Sync now – Đồng bộ ngay

Chúc các bạn sửa lỗi sai thời gian thành công