5/5 - (6 bình chọn)

MỨC PHẠT MỘT SỐ LỖI VI PHẠM GIAO THÔNG PHỔ BIẾN: 

Căn cứ: Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Nghị định 123/2021/NĐ-CP