5/5 - (5 bình chọn)

Tính tổng các ô liền kề trong 1 cột ta sử dụng phím tắt Alt = Enter. Chỉ sử dụng 3 phím đơn giản như này:

Phím tắt tính tổng trong Excel

Và kết quả chúng ta được như này:

Chúc các bạn thành công. Các bạn có thêm cách khác comment bên dưới nhé!