5/5 - (4 bình chọn)

[THỦ THUẬT EXCEL] LOẠI BỎ KÝ TỰ ĐẶC BIỆT LÀM LỖI CÔNG THỨC #VALUE!

Bảng tính đang bị lỗi cột Tổng Tiền báo #value! vì cột số tiền/ngày giữa các giá trị tiền đang chứa ký tự đặc biệt”;”. Cách xử lý như sau:

Bước 1: Bôi đen cột có ký tự lỗi

Bước 2: Bấm Ctrl+H mở cửa sổ Replace

  • Find what: nhập ký tự đặc biệt cần loại bỏ ” ;”
  • Replace with: để trống

Bước 3: Chọn Replace All ->Ok