5/5 - (5 bình chọn)

[Thủ Thuật Excel] TỰ ĐỘNG ĐÁNH SỐ THỨ TỰ KHI XÓA HÀNG

1: Sử dụng hàm Row

Nhập “= Row()-số hàng phía trên ”

VD: Bảng trên nhập lệnh Row vào hàng 2 phía trên là 1, sau kí tự “-” nhập số 1

2: Sử dụng công thức đánh số thứ tự (không tự cập nhật số thứ tự khi xóa hàng)

Bước 1: Mở tệp Excel , nhập số thứ tự cho ô đầu tiên > Nhập công thức = vị trí ô vừa điền + 1 vào ô tiếp theo

Ví dụ: Số thứ tự ô đầu tiên tại vị trí A2 , nhập công thức ở ô bên dưới “=A2+1” như hình bên dưới

Bước 2: Dùng chuột đặt ở hình vuông nhỏ tại góc ô vừa điền công thức và kéo xuống tới vị trí nhất định hoặc nháy đúp chuột trái .