5/5 - (6 bình chọn)

[THỦ THUẬT WORD] CÁCH CHUYỂN VĂN BẢN TỪ ẢNH SANG WORD

Cách Chuyển văn bản từ ảnh sang word không cần đánh từng chữ

Bước 1: Chụp ảnh văn bản cần đánh

Bước 2: Chia sẻ ảnh chụp lên Drive 

Bước 3: Vào gmail -> Các ứng dụng của Google -> Driver

Bước 4: Chọn ảnh đã tải lên -> Chuột phải -> Mở bẳng -> Google Tài Liệu -> Chỉnh sửa lại văn bản