5/5 - (5 bình chọn)

[THỦ THUẬT WORD] CHÈN LOGO CHỮ , ẢNH CHÌM VÀO VĂN BẢN WORD 2007

Bước 1: Mở văn bản cần chèn

Bước 2: Chọn Page Layout -> Watermark-> Custom Watermark

Bước 3: Hiện cửa sổ Printed Watermart

CHÈN LOGO ẢNH CHÌM: Chọn Picture watermart-> Select Picture…-> chọn ảnh -> Insert .

CHÈN CHỮ CHÌM: Chọn Text watermark-> Chỉnh sửa chữ cần chèn-> OK

  • Languege: Chọn ngôn ngữ cho chữ chìm
  • Text: Nhập nội dung chữ chìm cần chèn
  • Font: Chọn phông chữ
  • Size: Cỡ chữ
  • Color: Màu chữ hiện lên