5/5 - (6 bình chọn)

[THỦ THUẬT WORD] XÓA KHOẢNG CÁCH DÒNG TRONG BIỂU WORD

Bước 1: Khoảng cách giữa 2 dòng trong biểu xa nhau-> Bôi đen

Bước 2: Home-> Paragraph

Bước 3: Chọn Indents and Spacing-> After: chọn về 0-> OK

Khoảng cách dòng trong biểu đã được rút ngắn