5/5 - (7 bình chọn)

Chắc chắn các bạn đọc ở đây đều đã xem TikTok và đọc phần bình luận, chắc hẳn mọi người sẽ thấy có những bình luận quấy rối và bắt nạt.

Vì vậy nên TikTok đã công bố tính năng lọc bình luận mới để phòng chống nạn quấy rối và bắt nạt.

Tính năng Lọc tất cả bình luận sẽ cho phép người sáng tạo chọn bình luận nào sẽ xuất hiện trong phần trả lời. Khi tính năng này được bật, chỉ những nhận xét đã được người tạo video phê duyệt mới được hiển thị bằng công cụ quản lý nhận xét mới. TikTok đã có sẵn một tính năng cho phép người dùng lọc ra các bình luận spam và có hại, ngoài các từ khóa cụ thể.

Một lời nhắc mới cũng sẽ xuất hiện yêu cầu người dùng xem xét lại việc đăng các nhận xét “có thể không phù hợp hoặc không đẹp” hoặc vi phạm nguyên tắc cộng đồng của TikTok . Lời nhắc cung cấp cho người dùng cơ hội để chỉnh sửa nhận xét của họ trước khi họ đăng nó.