MỤC LỤC

5/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ tọa độ nghĩa địa khổng lồ trên Google Maps.

Video hướng dẫn

Vào ứng dụng Google Maps ==> chuyển sang chế độ vệ tinh rồi nhập tọa độ để tìm kiếm địa điểm

Tọa độ : 32.174434,-110.851078