5/5 - (2 bình chọn)
 • 1 Windows + W Mở Widgets
 • 2  Windows + Z Mở Snap layout (sắp xếp màn hình)
 • 3 Windows+ A Mở Cài đặt nhanh (Quick settings)
 • 4 Windows + B Lập tức di chuyển con trỏ tới nút mở khay hệ thống
 • 5 Windows+ C Mở Microsoft Teams
 • 6 Windows + N Mở Trung tâm thông báo, lịch (Notification Center)
 • 7 Windows + D Mở nhanh màn hình Desktop
 • 8 Windows+ E Mở nhanh File Explorer
 • 9 Windows+ F Mở nhanh Feedback Hub để phản hồi, góp ý về Windows 11
 • 10 Windows+ G Mở Xbox Game Bar với các tính năng dành riêng cho game thủ
 • 11 Windows + H Mở tính năng soạn thảo văn bản bằng giọng nói
 • 12 Windows + I Mở nhanh Settings của Windows 11
 • 13 Windows + K Mở nhanh cửa sổ kết nối nhiều màn hình, TV, máy chiếu…
 • 14 Windows + L Khóa nhanh màn hình
 • 15 Windows + M Thu nhỏ cửa sổ Windows
 • 16 Windows + P Mở cửa sổ thiết lập đa màn hình
 • 17 Windows + Q/S Mở nhanh cửa sổ tìm kiếm
 • 18 Windows + R Mở nhanh cửa sổ Run
 • 19 Windows + T Di chuyển giữa các ứng dụng trên Taskbar
 • 20 Windows + V Mở lịch sử lưu tạm của clipboard
 • 21 Windows + X Mở nhanh menu ngữ cảnh của nút Start
 • 22 Windows + Space (nút cách) Thay đổi nhanh phương thức nhập
 • 23 Windows + Tab Mở chế độ xem Desktop
 • 24 Windows + Ctrl + D Phím tắt để tạo màn hình ảo mới
 • 25 Windows + Prtscn Chụp ảnh màn hình
 • 26 Windows + Shift + S Chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp
 • 27 Windows + Home Thu nhỏ cửa sổ đang dùng
 • 28 Windows + các nút mũi tên Đi kèm với các kiểu xếp màn hình mới trên Windows 11 là phương thức sắp xếp mới. Nút Win + →/↑/←/↓ sẽ tương ứng với kiểu xắp xếp màn hình trái/phải/trên cùng bên trái/trên cùng bên phải/dưới cùng bên trái/dưới cùng bên phải/toàn màn hình/thu nhỏ/nửa trên màn hình