MỤC LỤC

5/5 - (2 bình chọn)

Tổng hợp code Stand Proud mới nhất 2023

 • Thanksfor50kAnd10MVists – Redeem for 7999 Yen (New)
 • TheWorldAlternativeUniverse – Redeem for 4999 Yen
 • NewStandReworks – Redeem for 4999 Yen
 • ithoughtilostyou – Redeem for 4999 Yen
 • Insta350Followers – Redeem for 9999 Yen
 • TheWorldAlternativeUniverse – Redeem for 4999 Yen
 • NewStandReworks – Redeem for 4999 Yen
 • ShiningSematary – Redeem for two universal reskins, Lil Shine and Sematary
 • Twitter10K – Redeem for 9,999 Yen
 • NewUpdate2 – Redeem for 4,999 Yen
 • Acloudyskye – Redeem for 4,999 Yen
 • Anamaguchi – Redeem for 4,999 Yen
 • WeReached2kPlayers – Redeem for 7,999 Yen
 • ThanksFor40k – Redeem for 6499 Yen
 • PurpleOverMyHead – Redeem for 1.5k Yen
 • MonstersInMyBasement – Redeem for 5k Yen
 • SORRYFORTHETROUBLE – Redeem for 10,000 Yen
 • YoAngelo – Redeem for 3,000 Yen
 • NewUpdate1_5 – Redeem for 5,000 Yen
 • ListenTo_acloudyskyefor – Redeem for 1,000 Yen
 • NoWay32kLike – Redeem for 5,999 Yen
 • ThanksFor31kLikes – Redeem for 9,999 Yen
 • WOWThanksFor1kPlayers – Redeem for 4,999 Yen
 • SorryMobilePlayers – Redeem for 1,999 Yen
 • ICantSaveYou – Redeem for 4,999 Yen
 • MaintenanceIsOver – Redeem for 10,000 Yen
 • StandingProudReleasedLol – Redeem this code and get 5,000 Yen
 • Likes30K – Redeem for 2,000 Yen

Cách nhập Giftcode Stand Proud

Để nhập code Stand Proud các bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Roblox sau đó chọn game Stand Proud trong danh sách game.
Bước 2: Ở giao diện chính hiện ra, nhấn chọn vào nút nhập code có hình chú chim xanh ở cạnh bên trái màn hình.
Bước 3: Nhập chính xác mã code Stand Proud vào ô trống sau đó nhấn nút Enter để xác nhận.