5/5 - (6 bình chọn)

Video hướng dẫn

Đầu tiên bạn hãy vào google maps sau đó chuyển sang chế độ vệ tinh và nhập toạ độ dưới đây để tìm kiếm địa điểm nha.

 

Toạ độ :50.843999,-0.172031