5/5 - (5 bình chọn)

Ví dụ khi chúng ta gõ nhanh họ tên như này, khi cần viết hoa tất cả chữ cái đầu trong Excel 2019

Mình sẽ dùng hàm Proper

Ở cột bên cạnh gõ: =Proper(A2) sau đó nhấn Enter sẽ ra kết quả

A2: là cột chứa thông tin

Sau đó dùng chuột trái kéo xuống ta được kết quả như hình, rất tiện phải không nào