5/5 - (7 bình chọn)

Chúng ta muốn xem chỉ quảng cáo trên newfeed, xem quảng cáo của đối thủ trên facebook

Bước 1: Truy cập vào https://chrome.google.com/webstore

Tìm với từ khóa Ads Spy

Bước 2: Cài addon Ads Spy -> Thêm tiện ích

Bước 3: Truy cập facebook và tích vào addon Chỉ hiển thị quảng cáo

Chúng ta được kết quả như sau: