MỤC LỤC

5/5 - (3 bình chọn)

Cách kết nối TAI NGHE Bluetooth với MÁY TÍNH

Bước 1 : Nhấp vào nút Start  > Sau đó chọn cài đặt.

Bước 2: Chọn Devices.

  Bước 3 : Tại đây bạn hãy bật bluetooth lên > Chọn Add bluetooth or other device

Bước 4 : Tiếp theo bạn hãy chọn Bluetooth.

Bước 5 : Tại đây bạn hãy nhấp vào thiết bị tai nghe của bạn để kết nối.

Bước 6 : Sau khi thiết bị đã được kết nối thành công thì bạn hãy nhấn Done là xong nha.