MỤC LỤC

5/5 - (4 bình chọn)

Cách lọc bạn bè không tương tác trên Facebook siêu nhanh chóng và tiện lợi

Bước 1 : Truy cập vào trang cá nhân của bạn trên facebook > Chọn Bạn bè > Tiếp theo hãy chọn quản lý.

Bước 2 : Bạn hãy chọn vào mục ít tương tác nhất > Tiếp theo hãy chọn vào Chọn nhiều bạn để có thể hủy kết bạn với nhiều người một lúc một cách nhanh chóng.

Bước 3 : Hãy tích chọn vào những người mà bạn muốn hủy kết bạn > sau đó hãy chọn Hủy kết bạn.