Đánh giá bài viết

Bạn đã đồng bộ danh bạ vào gmail, bạn đổi thiết bị nhưng lại không biết cách đồng bộ gmail lên thiết bị đó.Hãy xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

CÁCH ĐỒNG BỘ DANH BẠ TỪ GMAIL SANG IPHONE.

Bước 1 : Truy cập vào ứng dụng cài đặt > Chọn danh bạ.

Bước 2 : Bên trong danh bạn hãy chọn tài khoản > Chọn thêm tài khoản.

Bước 3 : Tại đây hãy chọn Google > Sau đó hãy nhập email bạn muốn đồng bộ > Chọn tiếp theo.

Bước 4 : Nhập mật khẩu email > Chọn tiếp theo > Tại mục danh bạ hãy bật sao lưu lên là xong nha.

Bước 5 : Nếu danh bạ của bạn vẫn chưa được sao lưu. Bạn vào Danh bạ > chọn Nhóm > tích chọn vào Gmail mà bạn muốn lấy danh bạ > Xong.