Đánh giá bài viết

Cách chuyển hệ màu RGB sang CMYK trong Photoshop và ngược lại

Để có thể chuyển hệ màu RGB sang CMYK hoặc ngược lại trong Photoshop thì bạn hãy làm các bước như sau :

  • Truy cập vào ứng dụng Photoshop > Mở File cần chuyển hệ màu lên > Sau đó chọn Image > Chọn Mode > Và cuối cùng là chọn CMYK color. Như vậy là đã thành công chuyển hệ màu. Bạn chỉ cần xuất file ra là xong nhé.