5/5 - (5 bình chọn)

Nhiều các bạn văn phòng hay thích sử dụng Windows Tiếng Việt cho dễ sử dụng.

Bước 1: Vào Star -> Settings

Bước 2: Chọn Time & language -> Language & region

Bước 3: Tiếp theo ở mục Preferred language -> Add a language

Bước 4: Gõ chữ Tiếng Việt vào ô tìm kiếm -> Install

Hiện tại vào T8-2021 Microsoft chỉ hỗ trợ ngôn ngữ thử nghiệm là Tiếng Anh