MỤC LỤC

5/5 - (4 bình chọn)

1. Hướng dẫn cách chặn hoàn toàn GPTBot truy cập trang web của bạn

Để có thể chặn hoàn toàn việc thu thập dữ liệu từ OpenAI trước tiên bạn hãy tạo một file robot.txt > sau đó bạn hãy mở nó bằng một công cụ chỉnh sửa văn bản bất kỳ > tiếp theo bạn hãy thêm dòng lệnh bên dưới đây vào file trên > cuối cùng bạn hãy thêm file này vào dữ liệu máy chủ trang web của bạn để ngăn không cho GPTBot truy cập trang web.

  • Thêm GPTBot vào robots.txt của trang như sau:

User-agent: GPTBot

Disallow: /

2.Cách quản lý GPTBot truy cập trang web của bạn

Để có thể quản lý quyền truy cập của OpenAi vào trang web, bạn hãy dán dòng lệnh bên dưới vào file robots.txt của bạn bằng cách mở bằng trình chỉnh sửa văn bản bất kỳ > sau đó bạn hãy tải file này lên dữ liệu máy chủ của trang web, như vậy là có thể quản lý quyền mà GPTBot truy cập rồi nha

  • Thêm GPTBot cho robots.txt của trang như sau:

User-agent: GPTBot

Allow: /directory-1/

Disallow: /directory-2/

Phần Allow sẽ là phần mà bot của OpenAi có thể được truy cập, còn Disallow sẽ là phần mà bot không được phép truy cập.