5/5 - (3 bình chọn)

Bullet Barnacles là cơ chế biển nguy hiểm sống ở khu vực dưới nước của Fontaine và bắn các tia năng lượng vào những người chơi, khiến chúng trở thành mối phiền toái trong quá trình khám phá của bạn.Tuy nhiên Bullet Barnacles không thường xuyên xuất hiện trong Genshin Impact mà chúng ta chỉ gặp chúng khi hoàn thành Thử thách Thời gian dưới nước.

Cách tiêu diệt Bullet Barnacles trong Genshin Impact

Để tiêu diệt Bullet Barnacles, trước tiên bạn cần hấp thụ khả năng của Xenochromatic Armored Crab. Bullet Barnacles tương đối giống cua nhưng thực sự nó khá giống với một con ốc sên nhỏ. Bạn có thể biết từ biểu tượng trên đỉnh đầu của nó, trông giống như một chiếc khiên có gai nhọn.

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để tiếp thu các kỹ năng, hãy làm như sau:

  • Nhấn và giữ nút Tấn công thường, nhắm vào Cua bọc thép.
  • Phát hành để hấp thụ kỹ năng của nó. Để tiêu diệt Bullet Barnacles, bạn cần tấn công chúng bằng kỹ năng của Armored Crab. Nhấn và giữ nút
  • Elemental Skill, đảm bảo rằng biểu tượng mục tiêu ở giữa màn hình thẳng hàng với Bullet Barnacle.
  • Nhả nút Elemental Skill để tấn công Barnacle bằng kỹ năng của Cua, tiêu diệt nó.