MỤC LỤC

5/5 - (13 bình chọn)

Hiện tại Windows 11 đã chính thức được ra mắt và có các tính năng, giao diện mới

Bên cạnh những phím tắt quen thuộc thì Windows 11 cũng đã cho một số phím tắt mới để giúp trải nghiệm của bạn tốt hơn.

Danh sách phím tắt Windows 11 mới nhất

Windows+W : Mở widgets   (Widgets là phiên bản tiến hóa của News & Interestings trên Windows 10. Nó cung cấp cho bạn tin tức, thời tiết, tình trạng giao thông, giá cổ phiếu và một số thức khác mà bạn có thể tùy ý cài đặt)

Windows+Z : Mở Snap layout (Snap layout là công cụ mới giúp bạn dễ dàng sắp xếp vị trí cho các cửa sổ ứng dụng trên màn hình khi phải làm việc đa nhiệm)

Windows+A : Mở cài đặt nhanh (Quick settings) là công cụ mới giúp bạn bật/tắt nhanh các kết nối, thay đổi âm lượng, ánh sáng màn hình…)

Windows+N : Mở trung tâm thông báo  (Notification Center) hiển thị các thông báo mà bạn nhận được kèm theo lịch để bạn tiện sắp xếp công việc )