MỤC LỤC

5/5 - (10 bình chọn)

Bước 1: Gõ vào thanh tìm kiếm Window từ khóa: Control Panel

Gỡ ứng dụng đã cài trên Win10

Bước 2: Vào trong Control Panel để gỡ ứng dụng đã cài

Chọn kiểu View by: Category -> Programs Uninstall a program

Bước 3: Gỡ ứng dụng

Chọn ứng dụng cần gỡ chuột phải chọn Uninstall

Vậy là chúng ta đã gỡ ứng dụng không dùng đến trong win 10