5/5 - (10 bình chọn)

[THỦ THUẬT EXCEL] KẺ KHUNG TỰ ĐỘNG TRONG EXCEL

Bước 1: Bôi đen các vùng cần đóng khung

Bước 2: Chọn Home-> Conditional Fomatting-> New Rule

Bước 3: Chọn Use a Formula to detemine which cells to format->

Bước 4: Hiện cửa sổ New Formatting Rule Nhập =$B1<>”” ( B1: là ô trong cột nhập nội dung để hàng tự đồng kẻ theo)-> Chọn biểu tượng mũi tên đỏ

Bước 5: Chọn Format-> Border-> Style: chọn viền khung cần dùng-> Color: chọn màu cho viền khung-> Outline-> OK