5/5 - (10 bình chọn)

[THỦ THUẬT WORD] DÙNG TAB TRONG WORD TẠO KHOẢNG TRỐNG TRONG HÀNG

Sử dụng Tab để tạo nhanh khoảng cách nhất định với nhau giữa các thành phần trong hàng như văn bản dưới:

Bôi đen -> Trên thanh Ruler chuột trái chọn vị trí khoảng cách mong muốn-> nháy đúp vào ký tự đã tích trên thanh cửa sổ Tabs hiện lên-> Tab stop position: nháy đúp vào khoảng cách trong ô VD: 7,5 cm-> Center-> Set-> OK

Đặt chuột vào vị trí trước chữ Chức vụ -> nhấn phím Tab -> văn bản sẽ nhảy đến vị trí đã chọn trên thanh Ruler

Trong word chưa hiện thanh word : View- tích chọn Ruler