5/5 - (3 bình chọn)

[THỦ THUẬT WORD]XỬ LÝ ĐƠN GIẢN XÓA NHANH KHOẢNG TRỐNG RỘNG NHIỀU GIỮA 2 TRANG

  1. Bôi đen văn bản trang dưới-> Home-> Paragraph

2. Chọn Line and Page Breaks-> Pagination: bỏ tích ô Window/Orphan Control-> OK

 

3. Kết quả: Khoảng trống giữa 2 trang đã được loại bỏ