4.6/5 - (10 bình chọn)

BA PHÍM TẮT HỮU ÍCH DÀNH CHO WINDOW, KHI MÁY TÍNH BỊ ĐƠ

  1. Tổ hợp phím Windows L : Khóa màn hình nhanh
  2. Tổ hợp phím Windows D : Ẩn tất cả các cửa sổ về nhanh màn hình Desktop
  3.  Khi màn hình bị đơ, khắc phục không cần khởi động máy ấn Tổ hợp phím Crtl Shift Esc : Mở Task Manager -> Chọn mục cần đóng-> End task