MỤC LỤC

5/5 - (4 bình chọn)

Code Free Fire mới nhất 9/2023 : Nhận Kim Cương, Súng, trang phục và nhiều phần quà hấp dẫn

1. Code Free Fire mới nhất tháng 9/2023

Tình trạng: Mới

 • MHM5D8ZQZP22 Kim cương
 • FFICJGW9NKYT Quà ngẫu nhiên
 • PCNF5CQBAJLK Quà nhân vật
 • MCPW3D28VZD6 Skin súng
 • FFCMCPSGC9XZ Skin súng
 • GCNVA2PDRGRZ Quà trang phục
 • 4ST1ZTBE2RP9 Quà trang phục
 • FFIC33NTEUKA Quà pet
 • FF9MJ31CXKRG Code emote
 • FFCMCPSJ99S3 Skin súng
 • 6KWMFJVMQQYG Skin súng
 • BR43FMAPYEZZ Skin súng
 • PCNF5CQBAJLK Quà nhân vật
 • XUW3FNK7AV8N Thẻ tạo phòng
 • FFICJGW9NKYT Thẻ tạo phòng
 • VNY3MQWNKEGU Quà pet
 • ZZATXB24QES8 Quà pet
 • U8S47JGJH5MG Quà pet
 • FFIC33NTEUKA Quà pet
 • HZRGAHAS5XQY  2x Diamond Royale Voucher, 2x Incubator Voucher và 2x Weapon Royale Voucher
 • FFMCLJESSCR7  Thùng chứa vũ khí năm mới 2x MP40
 • ECSMH8ZK763Q  1x Diamond Royale Voucher
 • FFMC5GZ8S3JC  2x Thùng vũ khí Flaming Red
 • FFMC6UR5ZNJQ  2x Thùng vũ khí Old Fashioned
 • FFMC2SJLKXSB Thùng chứa vũ khí 2x Scorching Sands

Tình trạng: Còn sử dụng được

 • FGYUK8O90LJRHD Quà ngẫu nhiên
 • FGRGTBCS01GBHY Quà ngẫu nhiên
 • FGUK0POUYE4TGB Quà ngẫu nhiên
 • FCXAQ234RTGTYHY Quà ngẫu nhiên
 • F7JUHGT5Y6U7IKJ Quà ngẫu nhiên
 • FGTY6UILKHMNBV Quà ngẫu nhiên
 • ED22KT2GRQDY Quà ngẫu nhiên
 • UBJJ2A7G23L6 Quà ngẫu nhiên
 • FHGFYTU79OIHJG Quà ngẫu nhiên
 • FET5RYTK8O90ULO Quà ngẫu nhiên
 • XFW4Z6Q882WY Quà ngẫu nhiên
 • WD2ATK3ZEA55 Quà ngẫu nhiên
 • HHNAT6VKQ9R7 Quà ngẫu nhiên
 • V427K98RUCHZ Quà ngẫu nhiên
 • J3ZKQ57Z2P2P Quà ngẫu nhiên
 • 4TPQRDQJHVP4 Quà ngẫu nhiên
 • FFCMCPSJ99S3 Quà ngẫu nhiên
 • FAGTFQRDE1XCF Quà ngẫu nhiên
 • LIGHTU95VXHX Quà ngẫu nhiên
 • BBHUQWPO2021UY Phiếu thưởng Diamond Royale
 • SDAWR88YO21UB Nhân vật DJ Alok miễn phí
 • DDFRTY2021POUYT Pet miễn phí
 • FFGYBGFDAPQO Kim cương
 • NHKJU88TREQW Skin súng Titian mark
 • MJTFAER8UOP21 80.000 mã kim cương
 • FFPL72XC2SWE Quà ngẫu nhiên
 • FFAC2YXE6RF2 Skin Tường keo
 • 4ST1ZTBE2RP9 Quà ngẫu nhiên
 • ESX24ADSGM4K Quà ngẫu nhiên
 • FFCO8BS5JW2D Code emote
 • FFGTYUO21POKH Justice Fighter; Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
 • SARG886AV5GR Quà ngẫu nhiên
 • FF10GCGXRNHY Quà ngẫu nhiên
 • WLSGJXS5KFYR Quà ngẫu nhiên
 • FFBCLY4LNC4B Quà ngẫu nhiên
 • FFBCT7P7N2P2 Quà ngẫu nhiên
 • MHOP8YTRZACD Nhân vật Paloma
 • BHPOU82021NHDF Nhận tiền miễn phí
 • ADERT8BHKPOU Trang phục
 • X99TK56XDJ4X Quà ngẫu nhiên
 • FFICJGW9NKYT Quà ngẫu nhiên
 • 3IBBMSL7AK8G Quà ngẫu nhiên
 • FFTILM659NZB Quà ngẫu nhiên
 • BISBVHW7SDYX Quà ngẫu nhiên
 • BISZG9AGDPJ7 Quà ngẫu nhiên
 • BISUNWTGXY8W Quà ngẫu nhiên
 • FFICUTDH1KVU Quà ngẫu nhiên
 • FFESPORTS3MU Quà ngẫu nhiên
 • FFICDCTSL5FT Quà ngẫu nhiên
 • ZH6CDBXFDSPN Quà ngẫu nhiên
 • FFBCT7P7N2P2 Quà ngẫu nhiên
 • FFBCC4QWKLL9 Quà ngẫu nhiên
 • FFBCEGMPC3HZ Quà ngẫu nhiên
 • 5G9GCY97UUD4 Quà ngẫu nhiên
 • GYXKT8UFBBSF Quà ngẫu nhiên
 • M5WTW5VK5EA Quà ngẫu nhiên
 • 4M2ZVXNLJTHP Quà ngẫu nhiên
 • SBQDZ6KLYIOP Quà ngẫu nhiên
 • FF6M1L8SQAUY Quà ngẫu nhiên
 • FFTILM659NZB Quà ngẫu nhiên

2. Code Free Fire (FF) OB40

 • 4VRB-5TJK-GY6H
 • DR8S-F2VB-N4J5
 • BISUNWTGXY8W
 • KTIY-8H76-B8V5
 • CDRS-F5EV-456I
 • 6TRG-FBH4-NJCK
 • IX8S-765Y-4QE2
 • G6VT-5RSF-AV7W
 • FV5S-GW7T-5TR4
 • C23Q2AGP9PH
 • 3EAW-QSD2-CV3G
 • TER5-F43E-SWAS
 • FH3R-NF1B-VD8S
 • A52E-Q12Q-6E3D
 • SCX4-VB21-HD85
 • FFGYBGFDAPQO

3. Code Free Fire (FF) OB33

 • BBHUQWPO2021UY Phiếu thưởng Diamond Royale
 • SDAWR88YO21UB Nhân vật DJ Alok miễn phí
 • DDFRTY2021POUYT Pet miễn phí
 • FFGYBGFDAPQO Kim cương Free Fire
 • NHKJU88TREQW Skin súng Titian mark
 • MJTFAER8UOP21 80.000 mã kim cương
 • FFPL72XC2SWE Ngẫu nhiên
 • FFAC2YXE6RF2 Ngẫu nhiên
 • 4ST1ZTBE2RP9 Ngẫu nhiên
 • ESX24ADSGM4K Ngẫu nhiên
 • FFGTYUO21POKH Justice Fighter; Vandals Rebellion Weapons Loot Crate
 • SARG886AV5GR Ngẫu nhiên
 • FF10GCGXRNHY Ngẫu nhiên
 • WLSGJXS5KFYR Ngẫu nhiên
 • MHOP8YTRZACD Nhân vật Paloma
 • BHPOU82021NHDF Nhận tiền
 • ADERT8BHKPOU Ngẫu nhiên
 • X99TK56XDJ4X Ngẫu nhiên
 • FFICJGW9NKYT Ngẫu nhiên

4. Code Free Fire (FF) tân thủ

 • FFMC2SJLKXSB  Thùng chứa vũ khí 2x Scorching Sands
 • FFMC6UR5ZNJQ 2x thùng vũ khí Old Fashioned
 • FFMC5GZ8S3JC 2x thùng vũ khí Flaming Red
 • ECSMH8ZK763Q  1x Diamond Royale Voucher
 • FFMCLJESSCR7 2x MP40, thùng chứa vũ khí
 • F2AYSAH5CCQH Phiếu thưởng 1x Weapon Royale
 • FFMCF8XLVNKC 2x thùng chứa Death’s Eye
 • FFMCVGNABCZ5 2x M1014 thùng phát Underground Howl
 • C23Q2AGP9PH 2x thùng vũ khí Carnage Carnival
 • 5FBKP6U2A6VD 4x MP40, thùng chứa vũ khí Crazy Bunny
 • 5XMJPG7RH49R  3x Incubator Voucher
 • HZRGAHAS5XQY  2x Diamond Royale Voucher, 2x Incubator Voucher và 2x Weapon Royale Voucher

5. Code Free Fire nhận kim cương không giới hạn

 • SPINXPRESS
 • SPEHGXW3F27M
 • SPEHGHGTEUZS
 • SPEHG9RC9GPM
 • SPEHG4TW3U94
 • SPEHGXA732B4
 • SPEHGJ4NLYCD
 • SPEHGHZCHFBM
 • SPEHGGBXJJ3G
 • SPEHGAL2KG2J
 • SPEHGSN2FM9C
 • SPEHG5D84FVC
 • SPEHGE4A4KHP
 • SPEHG4MFX5WZ
 • SPEHG278YUMT
 • SPEHG5YRK89C
 • SPEHG5J6SB4L
 • SPEHGGJP4QXQ
 • SPEHGYUYHBFF
 • SPEHGYRED7HP
 • SPEHGSU92MTR
 • SPEHG5UMJYRT

6. Code Free Fire vĩnh viễn

 • SPEHGB2ANRF9
 • SPEHG3E8BZKR
 • SPEHG3MYQAPA
 • SPEHG5CCC779
 • SPEHGYKY57A7
 • SPEHGBZ4H4WN
 • SPEHGYFLSVGX
 • SPEHG49UUSML
 • SPEHGHEN2Y2W
 • SPEHGU44X755
 • SPEHG34U5EED
 • SPEHG7XFPRR3
 • SPEHGCDMR33L
 • SPEHGHQSHM3E
 • SPEHG9HU846Y
 • SPEHGZETZR2Q
 • SPEHG6VLWUXT
 • SPEHGCEJGY36
 • SPEHGYBQDUUN
 • SPEHG9ERE4PV
 • SPEHGELQ4TUE
 • SPEHGU5UVH8F