5/5 - (4 bình chọn)

Các tắt lưu video để người khác không thể tải video của bạn trên TIKTOK.

Bước 1 : Đầu tiên mọi người hãy truy cập vào TIKTOK > Hồ sơ > dấu 3 gạch > Cài đặt và quyền riêng tư > Quyền riêng tư.

Bước 2 : Trong giao diện quyền riêng tư mọi người hãy chọn tải về > tiếp theo là gạt tắt nút cho phép tải về  là xong.