5/5 - (6 bình chọn)

Tự dưng hôm nay facebook không truy cập được. Tinh hoa Công nghệ chia sẻ bạn cách truy cập facebook mà bị chặn nhé

Bước 1: Chuột phải vào wifi chọn Netword and Sharing Center

Bước 2: Wifi -> Network and Sharing Center

Bước 3: Click vào tên wifi

Bước 4: Chọn Properties -> Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties

Bước 5:  Tích chọn Use the following DNS sever addresses:

Và chúng ta điền số 8.8.8.8 và 8.8.4.4 như hình

Thế là chúng ta đã giải quyết được vào facebook rất đơn giản mà không cần cài ứng dụng bên thứ 3