5/5 - (5 bình chọn)

Cách cập nhật suy nghĩ trên Messenger

Bước 1 : Trước tiên mọi người hãy cập nhật ứng dụng Messenger

Bước 2 : Chọn ghi chú của bạn > Tại đây bạn hãy nhập suy nghĩ mà bạn muốn chia sẻ rồi chọn Share.

Bước 3 : Sau khi cập nhật trạng thái xong bạn sẽ thấy suy nghĩ mà bạn vừa chia sẻ.Và dưới đây là thành quả.