5/5 - (7 bình chọn)

Long ka

Mãnh Hổ

 

Tỵ Xà

Ngưu vương

Xích Thố

Mãnh trư

Mão thỏ

Dậu kê